Detektivsko pravna agencija d.o.o.

V Detektivsko pravni agenciji d.o.o., smo se zbrali visoko kvalificirani strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v kriminalistični policiji in v regulatornih organih, ter velikih gospodarskih družbah, kjer smo se ukvarjali s področjem korporativne varnosti.

Posedujemo vrhunska znanja na področju preiskovanja in dokazovanja kaznivih ravnanj gospodarske kriminilatete in na področju odkrivanja in na splošno dokazovanja kaznivih ravnanj. Imamo delovne izkušnje, ki smo jih pridobili na vodstvenih položajih v institucijah, ki so pooblaščene za nemoteno delovanje trga in gospodarstva v Republiki Sloveniji. Poleg navedenega smo se usposabljali tudi na Evropski komisiji v Bruslju. Pomembno je poudariti dejstvo, da je bil direktor DPA d.o.o., tudi dolgoletni član Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS, zato pozna sodno prakso na področju delovnega prava in postopke, ter dokaze, ki so potrebni za morebitne postopke pred sodišči.

Strokovnjaki DPA d.o.o., so bili tudi nosilci korporativne varnosti v velikih gospodarskih družbah, zato poznajo zahteve in izzive s katerimi se soočajo gospodarski subjekti pri zagotavljanju korporativne varnosti in obenem tudi kot delodajalci pri izvajanju nadzora nad zaposlenimi. Kombinacija izkušenj v varnostnih organih in gospodarstvu, pomeni kvalitetno izvajanje detektivskih storitev v zadovoljstvo strank, kateremu v DPA d.o.o., dajemo poseben poudarek.

Koristne informacije

24.11..2021 / Izvajanje alkotestov
17.11..2021 / Odpoved delovnega razmerja
27.10..2021 / Potrdilo PCT
18.10..2021 / Preizkus alkoholiziranosti
24.09..2021 / Obračun potnih stroškov
10.09..2021 / Preprečevanje mobinga
26.08..2021 / Izplačilo potnih stroškov

Vizija družbe

Vizija DPA d.o.o., je zagotavljanje kvalitetnih detektivskih storitev, ki bodo podprte z ustreznimi pravnimi nasveti in poznavanjem sodne prakse na področju, kjer se bodo zbirale informacije in dokazno gradivo. V DPA d.o.o., dajemo poudarek preiskovanju, torej zbiranju informacij in pridobivanju dokazov, ki jih bo lahko stranka uspešno uporabila za dokazovanja svojih pravic in upravičenj pred sodišči in drugimi državnimi organi. V DPA d.o.o., bo zato poudarek na multidisciplinarnem obravnavanju posameznega primera in na podlagi poprejšnjega dogovora s stranko, vključevanjem strokovnjakov različnih strok (predvsem s področja IT forenzike in kriminalistične tehnike) pri obravnavi zadeve.  

DP AGENCIJA d.o.o.
Nazorjeva ulica 8, 1370 Logatec
Davčna številka: SI60714522
IBAN: SI56 1010 0005 6479 021, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.,

Seznam detektivov

Preden najamete detektiva, se prepričajte, ali je resnično detektiv, torej član Detektivske zbornice Republike Slovenije.

https://www.detektivska-zbornica-rs.si/